Joe Frazee Portfolio - jfphoto65
Viaduct on South Main Street in downtown Mount Vernon, Ohio.

Viaduct on South Main Street in downtown Mount Vernon, Ohio.

BridgeDowntownMount VernonOhioRiverViaduct

From Black and White